Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden: jumpings-feestwinkel onderdeel van www.jumping4all.nl  

jumping4all (magazijn) is gevestigd  aan de James Wattweg 2 Q - 3133 KK  VLAARDINGEN. Tel: 06-1511 9826 - Kantoor: 010 341 9408. E-mail info@jumping4all.nl - kvk te Rotterdam 71336451 BTW ID: NL001761436B53 - Rek. nr  ING: NL94INGB0005306362 - BIC CODE: INGBNL2A

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. 
1.2 Als u producten heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u jumping4all.nl hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. 
1.3 Mocht het door u bestelde artikel niet op voorraad zijn laten we je dit natuurlijjk van te voren weten, we doen ons best om een gelijkwaardig artikel mee te sturen

ARTIKEL 2 TOT STAND KOMING OVEREENKOMST: 
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

ARTIKEL 3 PRIJSVERHOGINGEN: 
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst 
binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van 
wettelijke regelingen of bepalingen. 

ARTIKEL 4 BEZORGKOSTEN: 
4.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken. Zie verder onder verzenden. 

ARTIKEL 5 AFKOELPERIODE: 
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 2 dagen inhouden, vanaf de dag na ontvangst door of 
namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.) 
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. 
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde 
toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan jumping4all.nl te retourneren, conform de door jumping4all.nl - jumpings-feestwinkel  verstrekte instructies. 
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u, de klant!
5.6 Bij vooruitbetaling zal jumping4all.nl het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan u terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de retourzending. 

ARTIKEL 6 LEVERINGSTERMIJN 
6.1 Wij streven ernaar om het product binnen 2 werkdagen te leveren. Is het artikel niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

ARTIKEL 7 PRIJZEN EN BETALINGEN: 
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn exclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten en eventuele kosten voor aangetekend versturen (alleen op speciaal verzoek van de klant). Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn. 
7.2 Betalingen dienen te geschieden via Ideal of via vooruitbetaling: NL94INGB0005306362 ten name van JUMPING4ALL te VLAARDINGEN.

ARTIKEL 8 GEBREKKIG PRODUCT: 
8.1 jumping4all.nl in naam van jumpings-feestwinkel raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 24 uur te melden. 

ARTIKEL 9 EIGENDOMSOVERDRACHT: 
9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al het geen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan jumping4all.nl - in naam van - jumpings-feestwinkel verschuldigd is, heeft voldaan. 

ARTIKEL 10 GARANTIE 
10.1 jumping4all.nl - jumpings-feestwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. 
10.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van: 
a. normale slijtage; 
b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen; 
c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 

ARTIKEL 11 OVERMACHT 
11.1 In geval van overmacht is jumping4all.nl - jumpings-feestwinkel niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT 
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

ARTIKEL 13 KLACHTEN EN GESCHILLEN 
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@jumping4all.nl Uiterlijk binnen 1 dag zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder bevoegd het geschil voor te leggen aan derden.                            13.3 Wij van jumping4all.nl - in naam van - jumpings-feestwinkel zullen er alles aan doen om de klant tevreden te houden, voor zover mogelijk is.

PRIVACY 
Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door u bestelde producten. 

SUGGESTIES, VRAGEN EN/OF KLACHTEN 
Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service? 
Stuur ons dan een e-mail. info@jumping4all.nl

 

Springkussens worden nooit afgehaald, jumping4all.nl plaatst deze zelf, alle verkoop-producten kunnen worden afgehaald op ons adres: James Wattweg 2 Q - te Vlaardingen  

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.